• Franco Real Estates s.r.o.

  Franco Real Estates s.r.o.


  pronájem a prodej nemovitostí na území SR, ČR a Rakouska
 • Franco Real Estates s.r.o.

  Franco Real Estates s.r.o.


  pronájem a prodej nemovitostí na území SR, ČR a Rakouska
 • EVROmat a.s.

  EVROmat a.s.


  kompletní sortiment materiálů pro klempíře a pokrývače
 • EVROmat a.s.

  EVROmat a.s.


  kompletní sortiment materiálů pro klempíře a pokrývače
 • K & H a.s.

  K & H a.s.


  prodej a pronájem osobních a užitkových vozů
 • K & H a.s.

  K & H a.s.


  prodej a pronájem osobních a užitkových vozů
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Dokumenty - FRANCO DE POISD'EAU & CIE akciová společnost

 • Program řádné valné hromady (9. 5. 2014) +

  V souladu s §369 zákona byl společnosti dne 6.5.2014 doručen kvalifikovaným akcionářem návrh na následující změny programu valné hromady, která se koná dne 16.5.2014 od 09:00 v Přerově.

  1. Zahájení, seznámení s programem valné hromady
  2. Volba orgánů valné hromady
  3. Přijetí úplného znění stanov společnosti a podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku (úplné znění stanov tvoří přílohu č.1 této pozvánky)

   Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že k 1.1.2014 došlo k rekodifikaci soukromého práva je nutné přijmout úplně znění stanov společnosti a současně je pro společnost a právní jistotu mezi akcionáři žádoucí, aby se podřídila v souladu s §777 odst. 5 zákonu o obchodních korporacích jako celku.

  4. Změna akcií společnosti
   Vzhledem k tomu, že nový znění stanov předpokládá více druhů akcií, je nutné rozhodnou, které akcie se stanou kterým druhem. S tímto rozhodnutím musí souhlasit alespoň ¾ dotčených akcionářů. Nové druhy akcií jsou pro akcionáře spravedlivější a výhodnější vzhledem k poměrům ve společnosti. Navíc to otevírá možnost přijmout investory a tedy další kapitál do společnosti
  5. Odvolání všech členů dozorčí rady
  6. Volba člena dozorčí rady (profil kandidáta tvoří přílohu č.2 této pozvánky)
   K bodům 5 a 6 – Nové znění stanov počítá pouze s jedním členem dozorčí rady, vhodný kandidát dle názoru kvalifikovaného akcionáře včetně jeho profilu je uveden v příloze č.2 této pozvánky
  7. Volba členů představenstva společnosti
   Nové znění stanov počítá s více členy představenstva, především aby ve výkonném orgánu byli zastoupeni nejvýznamnější akcionáři. Profily navrhovaných kandidátů tvoří přílohu č.3 této pozvánky.
  8. Schválení smluv o výkonu funkce
   Valná hromada musí schválit smlouvy o výkonu funkce. Navrhované smlouvy tvoří přílohu č.4 (pro člena dozorčí rady) a přílohu č.5 (pro členy představenstva)
  9. Naložení s prostředky ze zrušeného rezervního fondu
  10. Závěr valné hromady

   

  Přílohy - dokumenty ke stažení
   
  Navrhované úplné znění stanov společnosti (1)
  Profil navrhovaného kandidáta na člena dozorčí rady (2)
  Profil navrhovaných kandidátů na členy představenstva (3)
  Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady (4)
  Smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva (5)
   
  V případě zájmu jsou dokumenty k nahlédnutí v sídle společnosti nebo budou na požádání zaslány akcionáři elektronickou poštou, případně na jím uvedenou adresu.
 • Oznámení o konání řádné valné hromady (16. 4. 2014) +

  Představenstvo akciové společnosti
  FRANCO DE POISD'EAU & CIE akciová společnost

  sídlo Praha 7, Trojská 116, IČO: 26432226
  zapsané v oddíle B, vložce 7064 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze

  svolává v souladu s ust. § 402 zákona č. 90/2012 Sb.

  ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

  která se bude konat dne 16. 5. 2014 od 9.00 hodin v kanceláři notářsky Mgr. Jarmily Zítkové, Palackého 21, Přerov

 • 1

FRANCO DE POISD'EAU & CIE akciová společnost
Trojská 116, 171 00 Praha 7
IČ: 26432226, DIČ: CZ26432226

19. března 2001 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7064


info@fpcie.com


FRANCO DE POISD'EAU & CIE akciová společnost je členem

fp koncern icon  FP KONCERN